V posledních letech se turistům otevírá dosud málo nenavštěvovaná destinace – Albánie. Země, která se nachází na jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově sousedí s Černou horou, Kosovem, Makedoniií a Řeckem, je nejmenší zemí v Evropě. Pravda, její umístění v dnešní neklidné době není úplně ideální, na druhou stranu se situace zklidňuje a podle lidí, kteří nedávno Albánii navštívili, neměli sebemenší pocit ohrožení. Naopak, Albánci jsou velmi milí, vstřícní a i policisté se chovají slušně a zastavují vás hlavně proto, aby vám popřáli šťastnou cestu.

Dějiny Albánie

sahají do antiky, odkud pochází i název země – albanie, což znamená bílá, jako kontrast k sousední zemi – Černé hoře. Albánie byla ovlivněna řeckou kulturou, později byla dobyta Byzantskou říší, středověk byl ve znamení potyček a bojů o nadvládu v této zemi, které vedlo k rozsáhlé migraci obyvatelstva. Dlouhá léta byla Albánie pod vlivem Osmanů. Až v roce 1913 byla Albánie uznána nezávislou zemí. Zatímco ve středověku docházelo v Evropě k rozvoji průmyslu, Albánie zůstávala zemí zaostalou, s nízkou vzdělaností. V době druhé světové války Albánii stejně tak jako Evropu převálcoval fašismus, poválečné hrůzy nacismu po válce plynule převzal komunismus. Ten byl velmi tvrdě prosazován až do roku 1990. Zajímavostí v pohnutých dějinách země je to, že v ní bylo v této době zakázáno veškeré náboženství, byla tedy první a jedinou na světě zcela ateistickou zemí.

Současnost

Komunismus byl v Albánii ukončen až v roce 1992 a byla nastolena pluralitní demokracie. Dodnes se však vláda musí vypořádávat s problémy korupce, s budováním kvalitní infrastruktury, s nezaměstnaností. Albánie je členem NATO, OSN a uchází se i o členství v EU. Kromě toho otevírá své hranice turistům, neboť má potenciál stát turisticky atraktivní zemí.

Proč tedy Albánii navštívit?

Albánie nabízí moře, pláže i hory a příznivé počasí. Teplé a suché letní měsíce střídají vlhké zimy s příjemnými teplotami kolem 10C. Turistická infrastruktura je neustále budována a zdokonalována a vy máte šanci v budoucích letech navštívit pláže a užívat středomořského slunce, Jaderského a Jónského moře, aniž byste se museli bát, že se na pláži budete tísnit v davu dalších vyznavačů opalování. Pravda, pláže jsou na mnohých místech ještě neudržované, ale pro někoho je toto přitažlivější, než když sdílí dva metry čtvereční pláže s cizím člověkem.  Příznivci horské přírody, nádherných scenérií si také přijdou na své. V Albánských Alpách je podle českého modelu zbudována síť turistických tras v délce více jak 100km, spojující turistické lokality Theth a Valbon a přehradou Koman.

Bonusy

Kromě toho Albánie nabízí kulturní památky protknuté bohatou historií, krásné národní parky, (např. Theti). Pohostinnost a vstřícnost, levné ubytování (i v domovech domorodců, tzv homestay), kteří však většinou příliš neovládají angličtinu, mluví spíše italsky), i levné a chutné stravování v rychle přibývajících restauracích i hotelech. A kromě toho – u silnic se prodávají vynikající a velmi melouny, které vás na cestě Albánií příjemně osvěží.