Kokořínsko je oblíbenou turistickou destinací, která je protkán různě náročnými turistickými, ale vždy hodně frekventovanými trasami. Její dominanta, hrad Kokořín bývá o víkendech doslova obléhán návštěvníky. Pokud zatoužíte po výletu v klidnější části tohoto malebného koutu tzv. Máchova kraje, vydejte se na nejvyšší vrchol Kokořínska – Vlhošť.

Vlhošť

Je nejvyšší horou Kokořínska, jeho vrchol se nalézá ve výšce 614 m.n.m. Vlhošť nepatří mezi známé turistické cíle, avšak neprávem, neboť se vyrovná jiným místům tohoto kraje. Při výstupu na jeho vrchol se budeme kochat krásou bukových i březových hájů, budeme obdivovat skalní labyrinty, budeme-li mít štěstí, zahlédneme sokola stěhovavého, který patří mezi ohrožené druhy. Ale i kdyby jste sokola neviděli, rozhodně vám vezme dech působivý výhled z pískovcových teras této hory. Přitom výstup není až tak náročný, nejde se totiž až na úplný vrchol, který je hustě zalesněn, ale výhledy mezi stromy se pohybují ve výšce kolem 550 m.n.m. Od parkoviště pak překonáme převýšení pouhých 180 m. Terén je pak upraven, část stoupání vede po schodech.

Morfologie hory

Vlhošť má charakteristický kupovitý tvar. Začal vznikat již před 30 miliony lety, kdy hornina vulkanická hornina zvaná znělec začala pronikat podložím tvořeným pískovcovými  bloky z období křídy. O roku 1998 je tato oblast chráněna jako přírodní rezervace spadající do Chráněné krajinné oblasti Kokořínska. Vlhošť má ještě menšího bratříčka, Malý Vlhošť, který je vysoký 440 m.n.m. a je tvořen křemennými pískovci.

Flóra, fauna a Keltové

Na obou kopcích nalezneme vzácné druhy fauny a flóry. Kromě zmíněného sokola se tu vyskytuje např. vzácný holub doupňák, dudek chocholatý a byly zde nalezeny pro Česko dva nové druhy pavouků – snovačka vysokohlavá a slíďák vřesovištní. Z fauny stojí za zmínku nejen lesy, ale i soustava vzácných mechů, kapradin a vřesů. Na zdejších krásných loukách můžete objevit léčivé byliny, např. dobromysl, třezalku a vzácnou krásnou bylinu zvanou Kozí brada východní.

Pokud se necháte zlákat k výstupu na Vlhošť, neopomeňte navštívit nedalekou malebnou vesničku Hvězda. Nikde po cestě na Vlhošť, či do Hvězdy se určitě nebudete vyhýbat turistům, nebo jen velmi ojediněle, ale také nenarazíte na stánek s pivem a klobásou. Svačinku a pití tedy sebou, za to si užijte přírody v celé její kráse. A kromě toho byl Vlhošť údajně oblíbeným místem dávných Keltů, pořádali na něm své obřady a oběti. Jeho magie, kterou z něj cítili Keltové, na vás bude působit dodnes.