Zjišťovali jste si někdy, jak vypadá bezpečnostní situace v zemi, do níž máte namířeno (třeba) na dovolenou? A víte, že existuje žebříček bezpečnosti zemí neboli světový index míru, tzv. Global Peace Index (GPI), který vyhodnocuje pořadí zemí podle mnoha různých bezpečnostních kritérií a podle nějž se můžete poměrně snadno zorientovat a vyhnout se tak zbytečně rizikovým zemím?

Global Peace Index — měřítko bezpečnosti zemí světa

Světový index míru vyhodnocuje od roku 2008 globální Institut pro ekonomiku a mír — Institute for Economics and Peace (IEP). Žebříček sestavovaný každoročně touto uznávanou organizací nabízí srovnání více než 160 zemí světa s přihlédnutím ke dvěma desítkám faktorů ve třech základních oblastech:

• společenská bezpečnost (např. tedy míra násilné kriminality, počet vězňů na počet obyvatel či vnímání kriminality ve společnosti),

• domácí a mezinárodní konflikty (včetně počtu obětí či délky a rozsahu konfliktů),

• míra militarizace (velikost armády, výdaje na zbrojení, rozsah jaderného arzenálu aj.).

Jednotlivá kritéria mají různou míru relevance a žebříček je následně skládán podle číselné hodnoty, kterou daná země získá. Čím menší hodnota indexu, tím bezpečnější země.

Jen pro zajímavost — dlouhodobým premiantem hodnocení je Island, následovaný aktuálně Dánskem, Irskem a Novým Zélandem. Česká republika se v roce 2023 držela na začátku druhé desítky, přičemž nejlepšího výsledku dosáhla zatím v roce 2017, kdy jí patřilo 6. místo.

Ani na opačném konci žebříčku nedochází v posledních letech k výraznějším pohybům. Nejméně bezpečnou zemí je stále Afghánistán, který se u dna hodnocení drží s dalšími válkou a nepokoji zmítanými oblastmi, jako je Jemen, Sýrie či Jižní Súdán. S ohledem na válečnou situaci na východě Evropy se výrazně propadlo také Rusko.

Nepodceňujte bezpečnostní rizika při cestování

Při cestách do zemí běžně vnímaných jako bezpečné – zpravidla se bude jednat o ty, které obsazují přední místa žebříčku — se není třeba nijak znepokojovat. Máte-li ale namířeno do některého z rizikovějších regionů, je na místě zajímat se včas o hodnocení bezpečnosti dané destinace.

Vliv indexu bezpečnosti se totiž může projevit i na cestovním pojištění, ačkoli nelze jednoduše konstatovat, že by vás pojišťovna pojistila pouze do zemí s tou či onou hodnotou indexu. Ale právě třeba válka, státní převrat či teroristický útok může být okolností, na niž se bude vztahovat výluka z pojistného plnění. Pojišťovna pak takovou situaci nejspíše oprávněně vyhodnotí tak, že škodu či újmu odmítne uhradit, pokud byla způsobena právě válečnou událostí, vzpourou či násilnými nepokoji.

A ačkoli cestovní pojištění do celého světa můžete například u Kooperativy sjednat bez problémů online, výběr vhodného cestovního pojištění do rizikových destinací je vhodné ještě před cestou s pojišťovnou osobně zkonzultovat. Jen tak se s jistotou dozvíte, zda v dané destinaci budete svým cestovním pojištěním dostatečně kryti — případně do jaké míry a pro jaké případy.