Vánoce jsou náboženský křesťanský svátek. Původně byl především o radosti z narození spasitele Ježíše Krista a oslavě dobra, spásy a lásky, kterou na naši Zem přinesl. V dnešní době však bohužel ztratil svůj původní smysl. Nábožensky víc založení rodiny si alespoň zajdou na vánočnou mši a jejich Vánoce se jistě nesou v původnější a duchovnější atmosféře. Pro většinu rodin mají tyhle svátky čím dále, tým míň duchovní atmosféru. Půlnoční mše se stala jakýmsi vánočním rituálem i pro některé ateisty, jenomže myslím, že tady se pro ně svátky Vánoc jako oslava příchodu Ježíše Krista na naší Zem začíná i končí.

Snažím se nemoralizovat, tak mně nechápejte špatně. Faktem však zůstává, že v dnešním světě je to tak a bylo by od nás statečné a hezké, kdybychom se alespoň trochu snažili o to, aby se Vánoce nestali jenom největší oslavou konzumu, ale zůstali by v nich ty nejvznešenější hodnoty naší kultury a to hodnoty jako dobro, láska, pokoj, mír a z toho plynoucí pocit pohody, přátelství a vzájemné lidské blízkosti.

Bohužel to je to teď především tak, že se Vánoce staly rájem pro obchodníky. Předvánoční a vánoční doba je pro ně jako největší magnet na peníze. Neskutečná poptávka po dárcích,jídle,pití. Vánoční štědrost se projevuje především skrz hmotné věci. Zapomíná se bohužel na to, že tou největší štědrostí je čas, který si lidi navzájem věnují. Mám na mysli kvalitně využitý společný čas, kdy si lidi věnují plnou pozornost, povídají si, procházejí se, jsou k sobě milí a jednoduše se snaží o příjemnou atmosféru.  Je to mnohem vzácnější než povrchní konzumní způsob obdarování. Když jsou Vánoce jenom o jídle, dárcích a pohádkách je to smutné. Když je v průběhu Vánočních svátků nejzajímavější debata o skladování zeleniny, myslím, že něco s našimi hodnotami není zcela v pořádku. A jaké hodnoty chcete svým dětem odevzdat vy?