Milujete cestování i turistiku a zásadně vás ovlivňují epidemiologická opatření? Máte strach, že uvíznete bez pomoci v cizí zemi, v hotelu nebo v soukromí a nebudete mít na lékařskou péči? Že zůstanete vydáni napospas svému osudu a ani pes po vás neštěkne? Pojistěte se, aby to bylo jinak!

Cestovní pojištění a covid se vzájemně nevylučuje. ERGO pojišťovna je natolik uvědomělá, že poskytuje nad rámec pojistných podmínek případná pojistná plnění z léčebných výloh i v zemi nebo oblasti, kam správní orgán doporučil necestovat v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19. Podmínkou je, že pojištěný dodržel místní pravidla určená pro vstup na území cizího státu, či konkrétní oblasti.

Rub a líc pojistného plnění

V praxi to znamená, že vám pojistka pokryje všechny léčebné a cestovní výdaje v případě, že v zahraničí onemocníte. To je dobrá zpráva pro ty, kteří se báli vycestovat z důvodu možné nákazy covidem a řešení důsledků. Lékařská péče se vám dostane i v tomto případě v plném rozsahu. Přestože jde o dobrou zprávu, každý „rub“ má i svůj „líc“.

Pojištění do zahraničí se jinak dívá na případy prokazatelného onemocnění covidem a případy karantény. Pro karanténu nejsou podmínky pojistného plnění tak příznivé. Pojištění se bohužel nevztahuje na úhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s karanténou, či preventivními opatřeními – včetně nákladů na opožděný návrat do ČR – která musí pojištěný podstoupit. Pojistné plnění mu nepomůže ani v případě, že bude muset přesměrovat letenky a zaplatit si dodateční náklady na ubytování a stravu. Budiž útěchou fakt, že se vám po tu dobu prodlouží klasické pojištění léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel. 

A rada na závěr. Rozhodně se nikdy nespoléhejte pouze na české zdravotní pojištění a „modrou kartičku“. Každá země má svůj systém zdravotní péče a i v případě ošetření akutního problému můžete být vyzváni k zaplacení lékařského paušálu, či jiné spoluúčasti na nákladech léčby. Cestovní pojištění od ERGO pojišťovny vám tyto starosti vyřeší.